4. Kişisel Verileri Koruma Zirvesi

"Dijital Çağda Hukuk" Ana Teması ile

10 Ekim 2024 tarihlerinde

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Ana Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Değerli Paydaşlar,

Çağdaş, refah düzeyi yüksek bir Türkiye özleminin gerçekleşmesi yolunda, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 52 yıldır yılmadan ve büyük bir özveriyle çalışmaktadır. 1994 yılında Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsünü kazanan TBD, 13 bini aşkın üyesi, 10 şehrimize yaygınlaşan şube yapılanması ve 33 üniversitedeki TBD genç örgütlenmesiyle bilişim sektörüne önemli katkılar vermeye devam etmektedir.

Türkiye Bilişim Derneği tarafından 2021 yılından itibaren düzenlenmekte olan Kişisel Verileri Koruma Zirvesinin dördüncüsü “Dijital Çağda Hukuk” ana teması ile 10 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Hukuk ve bilişim alanındaki birçok uzmanı bir araya getirecek Zirvede;

  • Dijital teknolojilerin baş döndürücü bir hızla gelişimi sonucunda sayısal dünyaya hızla uyum sağlayan vatandaşlarımızın kişisel verilerin korunması konusunda bilinçlendirilmesi ve kişisel verilerinin ihlalinden dolayı maddi zarar görmelerinin engellenmesi,
  • KVKK konusunda toplumun tüm katmanlarında farkındalık yaratılması,
  • KVK ile ilgili çözüm bekleyen konuların GDPR uyumluluğu da başta olmak üzere gündeme getirilerek çözüm arayışlarının hızlandırılması,
  • Hızla gelişmekte olan sayısal dönüşüm teknolojilerin ışığında KVK ile ilgili gelecek öngörülerinin ve ekonomik etkilerinin süreç, teknoloji, yasal mevzuat ve sosyal boyutuyla tartışılması

Gerçekleştirilecektir.